bip.gov.pl
RSS
A A A K
SmodBIP

Majątek

Muzeum Zachodniokaszubskie w Bytowie użytkuje północne skrzydło zamku bytowskiego, wieżę po kościele św. Katarzyny, część budynku poszkolnego w Płotowie oraz posesję z budynkiem poinwentarskim również w Płotowie, będącą niegdyś własnością rodziny Styp-Rekowskich.

Wymienione obiekty stanowią, oprócz Zagrody Styp-Rekowskich w Płotowie, własność komunalną. Muzeum użytkuje wymienione obiekty bezpłatnie dzięki uprzejmości i zrozumieniu miejskich władz samorządowych. Bezpłatne użytkowanie wspomnianych obiektów o łącznej pow. ok. 2500 m ² jest, mimo pewnych niedogodności, bardzo korzystne. Utrudnia wprawdzie prowadzenie swobodnej działalności, ale jednocześnie służy obniżeniu kosztów działalności muzeum.

Lokalizacja muzeum w północnym skrzydle zamku bytowskiego stwarza możliwości dalszego rozwoju instytucji, sprzyja budowaniu jego pozycji i decyduje w dużym stopniu o atrakcyjności i popularności.

Muzeum Zachodniokaszubskie w Bytowie posiada dwa oddziały terenowe: 1) Gotycka Wieża Św. Katarzyny oraz 2) Muzeum Szkoły Polskiej i Zagroda Styp-Rekowskich w Płotowie, a także pracownie: biblioteka, pracownia archeologiczna i pracownia stolarsko-renowacyjna.

W skład majątku Muzeum Zachodniokaszubskiego w Bytowie na dzień 31 grudnia 2018 r. wchodzą następujące składniki:

  • środki trwałe o wartości brutto 1.780.574,91zł,
  • wartości niematerialne i prawne o wartości brutto 0,00 zł,
  • pozostałe składniki majątku o wartości brutto 263.497,17zł.Opublikował: Katarzyna Juchniewicz
Publikacja dnia: 23.08.2019
Podpisał: Lucyna Sokołowska
Dokument z dnia: 23.08.2019
Dokument oglądany razy: 1 007